Liên hệ công tác GVCN-CVHT

LIÊN HỆ CÔNG TÁC

Nội dung Địa điểm Số ĐT
Công tác HSSV Phòng 202 – B1 04 3266 5512
Công tácTTGD Khu B: Phòng 202 – B1 04 3266 5512
Khu C: Phòng 103 – C4 04 3693 1188
Ký túc xá Phòng trực ký túc xá nhà B14 04 3692 1036